Prawo medyczne: Wrocław | Adwokat prawa medycznego

clause-684509_1280

Odszkodowanie za błąd lekarski jest ściśle związane z wysokością strat, jakie poniosła osoba poszkodowana w wyniku tego błędu – wliczają się to wszystkie wydatki przeznaczone na leczenie w wyniku popełnionego błędu.
Sprawami błędów lekarskich zajmuje się Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Zdarzenie medyczne to określenie samego zdarzenia, z którym związany jest obowiązek naprawienia szkody.
Według prawa medycznego podstawową formą jest odszkodowanie, która ma rekompensować straty poniesione przez pacjenta. Istnieje również forma odszkodowania przez zadośćuczynienie – rekompensata strat niematerialnych, czyli związanych z cierpieniem fizycznym lub psychicznym, które nastąpiło w wyniku błędu lekarskiego.
W wypadku gdy poszkodowany w wyniku błędu lekarskiego straci zdolność do pracy, wtedy poszkodowany ma prawo ubiegać się o rentę.
Ponadto istotna kwestią pozostaje zwrot innych kosztów, jaki można żądać w postępowaniu sądowym. Wśród nich znajdują się koszta opieki nad poszkodowaną osobą, jak np. dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby pokrzywdzonej w wyniku błędu lekarskiego czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz leków.
Do takiego zadośćuczynienia niezbędna jest szczegółowa dokumentacja medyczna, wydawana na podstawie art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz oczywiście opis poniesionych z tego tytułu wydatków.