Kancelaria adwokacka - adwokat Katarzyna Dudek | Wrocław

hammer-719066_1280

Insider trading to zjawisko spotykane w prawie gospodarczym, polegające na korzystaniu z informacji niejawnych przy transakcjach papierami wartościowymi (sprzedaż lub kupno akcji spółki) w celu osiągnięcia prywatnego zysku. Najczęściej jest to pracownik spółki, do której akcje należą.

Informacje poufne, podzielone na negatywne (zniechęcające do kupna akcji) oraz pozytywne (zachęcające do zakupu), zwykle przekazane są małej liczbie osób, zwykle w zamian za rekompensatę finansową. Osoby takie mogą zainwestować lub wycofać swoje akcje z danej spółki, zyskując lub unikając znacznych strat.

Kim są osoby wynoszące poufne informacje, o których jeszcze rynek nic nie wie? Poza wspomnianymi pracownikami (zwanymi insiderami) mogą to być np. brokerzy oraz inne osoby, które z racji wykonywanego zawodu mają uprzywilejowany dostęp do informacji niejawnych.

Prawo gospodarcze co prawda nie zabrania takim pracownikom dokonywania transakcji na giełdzie papierów wartościowych, jednak nie w sytuacji, w której osoby takie posiadają informacje, o których jeszcze nie poinformowano rynku.

Nie jest łatwo wykryć taki rodzaj przestępstwa gospodarczego, czego przykładem może być stosunkowo niewielka liczba spraw związanych z insider tradingiem. Należy jednak pamiętać, że zjawisko to występuje, jest ścigane z tytułu kodeksu karnego oraz może być ukarane bardzo wysoką sankcją, a nawet więzieniem.