Prawo gospodarcze – Kancelaria adwokacka |Adwokat: Wrocław

justice-423446_1280 (1)

Publiczne prawo gospodarcze, ze względu na zakres swoich regulacji, stanowi podstawę funkcjonowania gospodarki danego kraju. W skrócie można przyjąć, że prawo gospodarcze stanowi zbiór przepisów określających ingerencję rządu w działalność gospodarczą. W tej sytuacji określenie roli państwa i jego kompetencji w tym zakresie jest kluczową kwestią w wyznaczaniu kierunku rozwoju gospodarki.

Publiczne prawo gospodarcze jest istotne nie tylko ze względu na możliwość ograniczania lub ochrony działalności gospodarczej – w swoim założeniu określa bowiem pewien ład w gospodarce, ochronie konkurencji czy porządkowaniu stosunków własnościowych i prowadzeniu publicznej działalności gospodarczej. Celem interwencji państwowej w kwestie gospodarcze jest też ochrona praw konsumenta.

Ważnym elementem prawa gospodarczego jest działalność Skarbu Państwa, a także jednostek samorządu terytorialnego. Publiczne prawo gospodarcze reguluje też nadzór organów państwa nad przedsiębiorcami – określa zasady podejmowania działalności przez przedsiębiorców polskich oraz zagranicznych, a także zajmuje się zagadnieniami prywatyzacji oraz komercjalizacji.

Tworzy też specjalne dziedziny, takie jak prawo pomocy publicznej czy prawo ochrony konkurencji.

W zależności jak wiele kwestii gospodarczych regulują przepisy, możemy mówić albo o wolnym runku, albo o gospodarce według modelu Maynarda Keyensa, charakteryzującego się dużym interwencjonizmem ze strony państwa.