Kancelaria adwokacka: Przygotowanie pisma procesowego

the-weight-of-the-2033590_640

Pozew to pierwsze pismo procesowe w sprawie. W praktyce — inicjuje późniejszy proces. Wnosi się go do sądu, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie danej sprawy. Z uwagi na fakt, iż jest to pismo urzędowe o określonej strukturze, musi zawierać zestaw informacji i sformułowań, spełniających wszystkie wymogi formalne.

Podczas przygotowywania pozwu, zwykle pomaga kancelaria adwokacka, która wybrana została do prowadzenia danej sprawy. Specjaliści czuwają nad prawidłowym sporządzeniem pisma, które wszczyna proces cywilny. Niemniej jednak warto znać wymagania co do formy i treści określone w Kodeksie postępowania cywilnego.

Obowiązkowe elementy każdego pozwu

Każdy pozew składa się z obowiązkowych elementów, które muszą znaleźć się w dokumencie. Są przewidziane dla wszystkich pism procesowych i określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Zaliczamy do nich:

 • oznaczenie sądu, do którego pozew będzie skierowany
 • imię i nazwisko lub nazwę stron przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz ich adresy
 • przedmiot sporu
 • oznaczenie rodzaju pisma
 • kontekst wniosku lub oświadczenia i dowody popierające przytoczone okoliczności
 • podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika
 • opis załączników
 • odpis pisma i dołączonych do niego załączników
 • pełnomocnictwo oraz stosowna opłata za złożenie pozwu

Specyfika pozwu

 

Pozew wyróżnia się na tle innych pism sądowych tym, że znajdują się w nim dokładnie określone żądania, a w sprawach majątkowych również wyznaczenie wartości przedmiotu sporu. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje żądania:

 • zasądzenie świadczenia
 • ustalenie stosunku prawnego lub prawa
 • ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa

W pozwie niezbędne jest również przytoczenie wszystkich okoliczności faktycznych, które w pełni uzasadniają żądanie.