04_OBSZAR_03

Adwokat Katarzyna Dudek - specjalizacja

Pomoc prawna dla lekarzy:

Kancelaria adwokacka reprezentuje Klienta w postępowaniu przed organami odpowiedzialności zawodowej oraz przed organami ścigania w ramach postępowania karnego. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu procesów cywilnych o odszkodowanie z tytułu popełnienia błędu medycznego. W procesach reprezentuję zarówno lekarzy, jak i zakłady opieki zdrowotnej.

Lekarze bardzo często mają do czynienia z różnego rodzaju zagrożeniami prawnymi. Z jednej strony dotyczą one stricte sfery medycznej, z drugiej zaś są to problemy mogące wyniknąć w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa. Dlatego oferujemy różne formuły współpracy: od weryfikacji dokumentów przez zbadanie sytuacji podmiotu leczniczego, po stałe usługi prawne.

Obecnie ryzyko sporów odszkodowawczych jest coraz wyższe. Jedną z przyczyn jest większa świadomość prawna pacjentów oraz rosnąca podaż usług prawnych. Wielu lekarzy uważa, że umowa ubezpieczenia, daje im bezpieczeństwo w wypadku pozwu o odszkodowanie. Jak wynika jednak z doświadczenia naszej Kancelarii, ubezpieczenie, nawet z opcją ochrony prawnej, nie zawsze to gwarantuje. Bardzo często okazuje się bowiem, że polisa zawiera różne wyłączenia, więc ubezpieczyciel ma prawo odmówienia świadczenia pomocy prawnej.

Obsługa prawna podmiotów z sektora ochrony zdrowia:

Kancelaria Adwokacka Katarzyny Dudek, oferuje kompleksową pomoc prawną podmiotom leczniczym: od ich utworzenia, poprzez pomoc przy zakładaniu praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek oraz bieżące doradztwo, kończąc na ich przekształcaniu, łączeniu lub likwidacji. Bieżącą usługę prawną świadczymy we wszystkich zakresach działalności podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych.

W ramach pomocy z zakresu prawa medycznego, zajmujemy się sprawami rejestrowymi i statutowymi oraz dotyczącymi prawa spółek i prawa gospodarczego oraz prawa pracy i zbiorowego prawa pracy. Opiniujemy i przygotowujemy projekty umów, a także dokumentację konkursową na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zapewniamy naszym klientom pomoc w sądowym i pozasądowym dochodzeniu roszczeń oraz sądową ochronę przed roszczeniami osób trzecich, w szczególności w sprawach o odszkodowanie i o zapłatę. Ponadto bierzemy udział w negocjacjach lub rokowaniach m.in. z kontrahentami i NFZ oraz przygotowujemy niezbędną dokumentację do funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Kancelaria reprezentuje także Klientów w postępowaniach przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych oraz zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu działalności medycznej przed sądami powszechnymi.

Udzielamy  również konsultacji prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Występujemy jako obrona w procesach karnych oraz zajmujemy się sporządzaniem pism procesowych.

Największymi atutami kancelarii prawnej Katarzyny Dudek jest indywidualne podejście do klienta oraz rzetelne zbadanie zleconej nam sprawy. Dokładamy wszelkich starań, aby sprawy były rozwiązane z uwzględnieniem interesu naszego klienta. Biegle posługujemy się językiem angielskim.