06_PROBONO_03

Kancelaria prawna we Wrocławiu: pro bono

Kancelaria od samego początku wspiera akcje charytatywne i społeczne. Zaangażowanie społeczne wynika z faktu, że wykonywanie zawodu prawnika powinno być postrzegane również jako publiczny obowiązek. Angażujemy się w szczególności w lokalne inicjatywy, z zaangażowaniem wspieramy akcje mające na celu podkreślenie równości praw rodzicielskich. Propagujemy aktywność kobiet w biznesie i kulturze.

Obecnie Kancelaria jest zaangażowana w następujące projekty:
Centralne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka – głównym celem organizacji jest najwyżej pojęte dobro dziecka. Stowarzyszenie zabiega o stosowanie równych praw obojga rodziców, a także zmianę interpretacji prawa rodzinnego, która stawia ojca na gorszej pozycji. Pomaga osobom dyskryminowanym w zakresie ich prawa i obowiązków do dzieci. Strona internetowa Stowarzyszenia: http://www.csopoid.pl

Wspieramy również organizacje charytatywne oraz młodych, dobrze rokujących artystów i sportowców.