02_KANCELARIA_03

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu

Kancelaria Adwokacka świadczy szeroki zakres usług prawnych w ramach stałej, kompleksowej obsługi oraz na podstawie jednorazowych zleceń.

Kancelaria prawna Katarzyny Dudek mieści się we Wrocławiu przy ul. Ratajów. Zakres naszej działalności obejmuje kompleksowe usługi pomocy prawnej stałej i jednorazowej z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa medycznego i prawa karnego. Ponadto zapewniamy rzetelną reprezentację w postępowaniach sądowych. Każda sprawa jest traktowana przez naszych adwokatów w sposób indywidualny. Kancelaria zapewnia Klientom odpowiednią obsługę prawną.

Na świadczoną przez Kancelarię pomoc prawną składa się m.in.:

  • udzielanie porad prawnych związanych z działalnością Klientów,
  • reprezentowanie i zastępstwo prawne Klientów przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej, organami egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami,
  • obrona w sprawach karnych,
  • opiniowanie i analiza złożonych przez Klientów projektów umów, pism oraz projektów dokumentów,
  • opracowywanie pism procesowych, nieprocesowych i przedprocesowych, jak również pozostałych oświadczeń woli i wiedzy,
  • reprezentacja Klientów w negocjacjach, pertraktacjach i rokowaniach prowadzonych w wybranymi kontrahentami, partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami,
  • merytoryczna interpretacja przepisów,
  • konsultacje i doradztwo prawne z zakresu różnych dziedzin prawa, w zależności od potrzeb Klientów – prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo farmaceutyczne,
  • rejestracja spółek i kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Kancelaria adwokacka pozostaje we współpracy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, tłumaczami przysięgłymi oraz notariuszami. Udzielamy również porad prawnych w języku angielskim.