BLOG

Kilka słów o prawie gospodarczym – część I

Prawo gospodarcze to istotna dziedzina prawa, stanowiąca zbiór aktów prawnych regulujących stosunki gospodarcze. Możemy mówić zarówno o relacjach zachodzących miedzy podmiotami gospodarczymi oraz państwem, jak i o relacjach między poszczególnymi przedsiębiorcami. Warto zaznaczyć, że nie istnieje jeden kodeks obejmujący  całe prawo gospodarcze. Na to składają się poszczególne ustawy z tego zakresu. Można jednak wyróżnić dwie … Czytaj dalej Kilka słów o prawie gospodarczym – część I

Kilka słów o prawie gospodarczym – cz. II

Publiczne prawo gospodarcze, ze względu na zakres swoich regulacji, stanowi podstawę funkcjonowania gospodarki danego kraju. W skrócie można przyjąć, że prawo gospodarcze stanowi zbiór przepisów określających ingerencję rządu w działalność gospodarczą. W tej sytuacji określenie roli państwa i jego kompetencji w tym zakresie jest kluczową kwestią w wyznaczaniu kierunku rozwoju gospodarki. Publiczne prawo gospodarcze jest … Czytaj dalej Kilka słów o prawie gospodarczym – cz. II

Prawo gospodarcze – Insider trading

Insider trading to zjawisko spotykane w prawie gospodarczym, polegające na korzystaniu z informacji niejawnych przy transakcjach papierami wartościowymi (sprzedaż lub kupno akcji spółki) w celu osiągnięcia prywatnego zysku. Najczęściej jest to pracownik spółki, do której akcje należą. Informacje poufne, podzielone na negatywne (zniechęcające do kupna akcji) oraz pozytywne (zachęcające do zakupu), zwykle przekazane są małej … Czytaj dalej Prawo gospodarcze – Insider trading

Prawo medyczne – jakie odszkodowanie za błąd lekarski?

Odszkodowanie za błąd lekarski jest ściśle związane z wysokością strat, jakie poniosła osoba poszkodowana w wyniku tego błędu – wliczają się to wszystkie wydatki przeznaczone na leczenie w wyniku popełnionego błędu. Sprawami błędów lekarskich zajmuje się Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Zdarzenie medyczne to określenie samego zdarzenia, z którym związany jest obowiązek … Czytaj dalej Prawo medyczne – jakie odszkodowanie za błąd lekarski?