BLOG

Kiedy firma potrzebuje fachowej obsługi prawnej?

Przedsiębiorstwa, bez względu na ich wielkość, w wielu przypadkach potrzebują fachowej obsługi prawnej, która zagwarantuje im prawidłową ochronę interesów. Może przybierać ona różne formy, a jej zakres zwykle podyktowany jest specyfiką działalności prowadzonej przez przedsiębiorców. Obsługa prawna może dotyczyć m.in.: sporządzania opinii i analiz prawnych oraz podatkowych przygotowywania dokumentów i weryfikacji umów reprezentowania właściciela firmy … Czytaj dalej Kiedy firma potrzebuje fachowej obsługi prawnej?

Farmaceuta a odpowiedzialność prawna

Farmaceuci podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi. Mogą zostać osądzeni za działania sprzeczne z zasadami etyki, deontologii zawodowej i przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu. Czyny sprzeczne z regułami postępowania zawodowego określane są mianem błędu w sztuce aptekarskiej. Postępowanie niezgodne z zasadami zawodowymi oraz naruszenie prawa może skutkować karą, w tym finansową, pozbawieniem wolności, zawieszeniem lub … Czytaj dalej Farmaceuta a odpowiedzialność prawna

Jakiej odpowiedzialności podlega zawód lekarza?

Z uwagi na specyfikę, zawód lekarza jest obarczony ogromną odpowiedzialnością. Podczas wypełniania swoich obowiązków lekarz jest zobligowany do ochrony życia i zdrowia pacjentów, a wszystkie podejmowane przez niego działania muszą mieć na celu dobro drugiego człowieka. Niestety ta niezwykle skomplikowana profesja wiąże się również z dużym ryzykiem popełnienia ewentualnych błędów w sztuce, niekoniecznie wynikających z … Czytaj dalej Jakiej odpowiedzialności podlega zawód lekarza?

Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność karną?

Zawód lekarza i lekarza dentysty jest obarczony dużą odpowiedzialność — cywilną, karną i zawodową. Odpowiedzialność karna lekarza odgrywa bardzo ważną rolę z uwagi na niezbędne kwalifikacje oraz specyfikę wykonywanej pracy. Nie należy zapominać również o odpowiedzialności moralnej, która jest również bardzo istotna w przypadku zawodów o wysokim poziomie zaufania społecznego. Zawód lekarza a polskie ustawodawstwo … Czytaj dalej Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność karną?

Co powinna zawierać apelacja w postępowaniu cywilnym?

Pisma procesowe są to szczególne dokumenty, które zawierają stanowisko stron i uczestników postępowania sądowego. W postępowaniach cywilnych zawierają wnioski oraz oświadczenia stron składane przed rozprawą. Przykładem pisma procesowego jest apelacja w postępowaniu cywilnym. Przygotowując apelację lub inne pismo procesowe, należy pamiętać, że muszą znaleźć się w nim wszystkie niezbędne elementy określone w Kodeksie postępowania cywilnego. … Czytaj dalej Co powinna zawierać apelacja w postępowaniu cywilnym?

Co powinien zawierać pozew?

Pozew to pierwsze pismo procesowe w sprawie. W praktyce — inicjuje późniejszy proces. Wnosi się go do sądu, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie danej sprawy. Z uwagi na fakt, iż jest to pismo urzędowe o określonej strukturze, musi zawierać zestaw informacji i sformułowań, spełniających wszystkie wymogi formalne. Podczas przygotowywania pozwu, zwykle pomaga kancelaria adwokacka, która … Czytaj dalej Co powinien zawierać pozew?