adwokat_03

Adwokat Katarzyna Dudek

adwokat

Wykształcenie specjalistyczne:

 • W przygotowaniu rozprawa doktorska „Elektroniczne monitorowany areszt domowy w angielskim prawie karnym” (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Podyplomowe Studia na kierunku „Zarządzanie i Finanse w Służbie Zdrowia” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (wyróżnienie w 2015 r. za najlepsza pracę dyplomową pt. “Brytyjski model organizacji I zarządzania szpitalnym oddziałem ratunkowym na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Cardiff – wnioski de lege lata i propozycje de lege ferenda dla modelu polskiego”,
 • Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Podyplomowe Studium Przekładu Języka Angielskiego na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Magisterskie Studia Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (wyróżnienie Dziekana za najlepszą pracę magisterską w 2008 r.

 

Doświadczenie praktyczne:

 • praca dydaktyczna ze studentami Prawa w ramach zajęć uniwersyteckich z przedmiotów:
 • negocjacje i mediacje w organach prawnych,
 • prawo karne gospodarcze,
 • kryminologia,
 • praca w kancelariach adwokackich i radcowskich w kraju i za granicą,
 • konsultant prawny na stanowisku Legal and Risk Assistant w organizacji Visa Europe w Londynie (prelegent na szkoleniach dla pracowników organów ścigania na temat problematyki oszustw w europejskim systemie finansowym,
 • praktyka w Sądzie Królewskim Wood Green Crown Court w Londynie,
 • praktyka w organizacji Serious Organized Crime Organization w Londynie,

 

Zainteresowania prawne:

 • prawo medyczne,
 • odpowiedzialność karna i zawodowa pracowników sektora służby zdrowia,
 • zastosowanie nowoczesnych technologii, jako form represji karnej wobec skazanych (monitoring elektroniczny jako alternatywna metoda wykonywania kary pozbawienia wolności),
 • prawo karne gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa oszustwa w europejskim sektorze finansowym oraz instytucji odzyskania mienia pochodzącego z przestępstwa,
 • prawo penitencjarne z naciskiem na różnorodność systemów kary pozbawienia wolności w krajach europejskich,

 

Publikacje i prelekcje na konferencjach krajowych i zagranicznych:

 • „Publicznoprawne obciążenia umowy o dzieło. ZUS i podatki w umowie o dzieło” – K.Dudek, E. Galewska, M. Wasylkowska – Michór, Monografia, Wydawnictwo DIFIN 2016
 • „Organizacyjny błąd medyczny jako czynnik oceny ryzyka funkcjonowania ośrodków opieki zdrowotnej” – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015
 • „Podstawy prawne wykonywania i nadzoru nad wykonywaniem obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu w czasie trwania imprezy masowej” – referat wygłoszony podczas Interdyscyplinarnej Konferencji naukowej pt.: „System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych”, 2012 WPAiE UWr;
 • „Karty płatnicze jako przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 310 k.k. w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych” – referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji pt. „Oszustwa z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych – zapobieganie i zwalczanie”, której prelegentka była jednocześnie sekretarzem, Wrocław 9 – 10 czerwiec 2011 r.;
 • „Aspekty prawne wdrażania innowacyjnych technologii w zakresie energii wiatru i jej przekształcenia do energii elektrycznej” – referat wygłoszony podczas szkolenia dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku zorganizowanego przez Politechnikę Wrocławską i Bison Consulting w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wrocław 5 listopad 2010 r.;
 • Działalność organizacji Visa Europe w przedmiocie ochrony dzieci i nieletnich online” – referat wygłoszony podczas szkolenia nt. przestępstw na szkodę małoletnich popełniane przy użyciu Internetu oraz zagadnienia związane z odzyskiwaniem mienia przy wykorzystaniu informatycznych baz danych, Karpacz 26-28 luty 2009 r.;
 • „Odzyskiwanie zatrutych owoców przestępstwa. Przepadek” Materiały konferencyjne z ogólnopolskiej konferencji, Wrocław 25-27 kwiecień 2006 r.